Puppy Ontwikkeling: Van Week 10 Tot 2 Jaar (2024)

Inhoudsopgave

Klik om te stemmen!

[Totaal: 14 Gemiddeld: 4.4]

Ook al ziet hij er misschien volwassen uit, de ontwikkelingsstadia van puppy’s duren van de geboorte tot een jaar of zelfs twee voordat hij als volwassen hond wordt beschouwd. De grootste veranderingen in puppyontwikkeling vinden plaats vanaf de geboorte tot de leeftijd van twaalf weken.

Lees ook: Puppytraining: 10 Dingen Die Jij Moet Doen Voor Jouw Hond

Belangrijkste punten:

 1. Jeugdperiode (10 weken – Puberteit):
  • Puppy’s leren gedragsconsequenties en ontwikkelen sociale vaardigheden.
  • Veel tijd wordt besteed aan spelen, wat cruciaal is voor hun ontwikkeling.
  • Training kan al vroeg beginnen, aangezien puppy’s snel leren.
 2. Rebelse Fase (10-16 weken):
  • Puppy’s testen grenzen en kunnen uitdagend gedrag vertonen.
  • Kinderziektes kunnen bijdragen aan kauwgedrag; eigenaren moeten hierop voorbereid zijn.
  • Consistente training en geduld zijn essentieel om deze fase te overwinnen.
 3. Groei (4-6 maanden):
  • Snelle fysieke groei, voedingsbehoeften kunnen veranderen.
  • Hormonale veranderingen kunnen invloed hebben op gedrag; training blijft belangrijk.
 4. Jeugd (6-12 maanden):
  • Puppies ontdekken hun positie in de roedel en ervaren groeispurts.
  • Intensievere energie vereist gestructureerd spel en oefening.
  • Angstfasen kunnen voorkomen, maar negeren en geduldig handelen is cruciaal.
 5. Sociale Volwassenheid (1-2 jaar):
  • Fysieke volwassenheid varieert per ras; kleine rassen worden eerder volwassen.
  • Sociale volwassenheid hangt af van ervaring met andere dieren.
  • Ongoing training en socialisatie blijven belangrijk voor een evenwichtige hond.

De jeugdperiode van je puppy

De juveniele puppyperiode begint over het algemeen op de leeftijd van tien weken en duurt tot de puberteit en het begin van geslachtsrijpheid. Het is in deze periode dat puppy’s de consequenties van gedrag leren en bepalen wat het meest geschikt is voor bepaalde omstandigheden.

Puppy’s op deze leeftijd hebben grenzeloze nieuwsgierigheid, verbitterde koppigheid en enthousiaste genegenheid. Neem aan dat je puppy alles begrijpt en je zult niet teleurgesteld zijn, dit is hetideale moment om te beginnen met trainen.

Bijna elk moment van ontwaken wordt doorgebracht in het spel, wat niet alleen heel leuk is voor de puppy’s maar ook een goede oefening is voor het leven van honden. Puppy’s leren belangrijke hondenactiviteiten te doen zoals, jagen, rennen, bijten en vechten. Sociale vaardigheden en hondenetiquette worden geleerd door interactie met nestgenoten en moeder. Puppy’s leren hun beet te remmen wanneer ze door elkaar worden gebeten en leren de taal van de hond. Door middel van spel ontdekken ze dominante en onderdanige houdingen en bereiden ze zich voor op het leven in de wereld.

10-16 weken: De rebelse pup

Puppy’s testen hun grenzen tijdens deze periode van een paar dagen tot enkele weken. Deze honden dagen eigenaren uit om te zien wie de baas is en elke training die ze hebben geleerd lijkt te zijn ‘vergeten’. De pup is in dit stadium te vergelijken met een rebelse tiener.

Een deel hiervan heeft te maken met kinderziektes. Pups verliezen melktanden vanaf ongeveer drie maanden oud. Er kan ongemak ontstaan als de permanente tanden losbarsten en puppy’s meer geneigd zijn om op alles en nog wat te kauwen om de pijn te verlichten.

Dit gedrag kan ook worden beïnvloed door hormonen. In tegenstelling tot veel andere soorten kan het testosteronniveau van een mannelijke pup vanaf de leeftijd van 4 tot 10 maanden vijf keer hoger zijn dan dat van een volwassen hond. Op deze manier herkennen volwassen honden dat het om een jongere hond gaat en dat hij moet leren hoe het gaat in het honden leven. De volwassen honden zorgen ervoor dat de jonge hond is opgevoed voordat hij te groot is geworden.

Zelfs pups die gesteriliseerd en gecastreerd zijn kunnen de “Oh ja? Wat maakt mij dat uit”-houding ontwikkelen. Eigenaren die alles goed hebben gedaan kunnen deze moeilijke, frustrerende fase nog steeds meemaken. Dus zorg dat je de hond aan de lijn houd en onder controle. Biedconsistente en geduldige trainingen zeg tegen jezelf: “hij test mij, het zal beter worden.”.

Puppy training met behulp van de Bench? Lees: Tips voor Benchtraining van Je Puppy

Vier tot zes maanden

Pups groeien zo snel gedurende deze periode dat je elke dag veranderingen opmerkt. Je pup kan je niet alleen testen en uitdagen, maar dit is ook de periode waarbij ze ontdekken waar ze staan in de rest van de roedel. Er wordt wat gekibbeld en gevochten, dit doen ze om dominantie te bepalen. Het is een honden regel dat de oudere dieren de pup willen limiteren en aangeven wat de grenzen zijn. In feite neemt het testosteronniveau van een on-gecastreerde mannelijke pup toe bij de 4deof 5demaand.

Puppy’s kunnen in deze periode soms ook een andere fase van angst ervaren. Het kan tot een maand duren en het kunnen er meer dan één zijn. Vooral bij honden van de wat grotere rassen kan dit veel voorkomen. Dit is heel normaal en niets om je zorgen over te maken. Het gaat gepaard met de groeispurt en zal zich kenmerken door wat lichte agressie, beschermd gedrag voorzijn speeltjesen het territorium. Zorg ervoor dat je het angstige gedrag niet met meer aandacht beloont, en weethoe je met je puppy moet omgaan. Juist om deze reden is het dan ook raadzaam om een training te volgen zodat je weet waar je aan begint, deze fase kan heel bepalend zijn. Het is het beste om de angst te negeren.

Jeugd: zes tot twaalf maanden

Het grootste deel van de groei van de pup eindigt in deze periode maar hij kan doorgaan met het verkrijgen van spiermassa en lichaamsgewicht. De vacht van de pup wordt vervangen door een volwassen vacht.

Het testosteronniveau bij mannelijke pups stijgt 5 – 7 keer hoger dan bij een volwassen hond bij de leeftijd van 10 maanden en daalt geleidelijk tot een volwassen niveau binnen 8 maanden. Dit herinnert de volwassen honden eraan dat het om een pup gaat die nog altijd op z’n plaats moet worden gezet. Het kan dus voorkomen dat er aanzienlijk meer contact is tussen een volwassen en jouw pup in deze tijd. Vrouwelijke pups kunnen al vanaf maand 5 of 6 in de oestrus terechtkomen en jongens beginnen in deze periode geïnteresseerd te zijn in seks.

Puppies op deze leeftijd lijken te exploderen met hoge energie en zullen het goed doen met gestructureerd spelen en oefenen. Training en voortdurende socialisatie zijn van vitaal belang om ervoor te zorgen dat jouw hond zich beleefd kan gedragen met andere honden, katten en mensen van alle groottes, leeftijden en uiterlijk.

Lees ook: Mijlpalen van een Puppy: Van 10 Weken tot 2 Jaar

Sociale volwassenheid: tussen één en twee jaar

Afhankelijk van het ras zal je hond op deze leeftijd fysiek volwassen zijn. Kleine honden zijn veel eerder volwassen dan een grotere hond. De sociale volwassenheid van een pup kan ook afhankelijk zijn van zijn of haar ervaring met andere dieren.Socialisatie en trainingblijven gedurende het hele leven van je hond een belangrijk onderdeel. Het continue blijven trainen en oefenen is een vitaal onderdeel voor elke hond, jong of oud.

Conclusie

In conclusie is het duidelijk dat de ontwikkelingsfases van een puppy, van week 10 tot 2 jaar, cruciaal zijn voor het vormen van een gezonde en goed aangepaste volwassen hond. Tijdens deze periode ervaren puppy’s een reeks veranderingen, zowel fysiek als gedragsmatig, die begeleiding en zorg van hun eigenaren vereisen.

Het begint met de jeugdige nieuwsgierigheid en energieke aard van een puppy, waar training en socialisatie van essentieel belang zijn. Vervolgens komen de uitdagende tienermaanden, waar geduld en consistentie in training centraal staan. De groeifases, zowel fysiek als hormonaal, brengen unieke uitdagingen met zich mee, zoals het testen van grenzen en het omgaan met angst.

Naarmate de puppy de volwassenheid nadert, blijft training en socialisatie van groot belang. De sociale volwassenheid tussen één en twee jaar oud vraagt om voortdurende aandacht voor de behoeften van de hond, evenals regelmatige trainingssessies om gehoorzaamheid te behouden.

Het is van vitaal belang voor eigenaren om gedurende al deze fases de gezondheid, voeding en training van hun puppy’s nauwlettend in de gaten te houden. Door dit te doen, kunnen ze een sterke basis leggen voor een liefdevolle en gehoorzame metgezel die goed is aangepast aan het gezinsleven. Elk moment van investering in de ontwikkeling van een puppy betaalt zich rijkelijk terug in de vorm van een levenslange band tussen eigenaar en hond.

Hoe kan ik de juiste voeding voor mijn puppy kiezen gedurende deze ontwikkelingsfase?

Tijdens deze fase heeft je puppy specifieke voedingsbehoeften. Kies een hoogwaardig puppyvoer dat is afgestemd op zijn rasgrootte en energieniveau. Overleg met de dierenarts over het juiste dieet en de benodigde voedingsstoffen voor een gezonde groei.

Wat zijn belangrijke trainingsmijlpalen die ik moet bereiken in het eerste jaar?

In het eerste jaar moet je puppy basiscommando’s leren, zindelijk worden en socialisatie ondergaan. Ook is het belangrijk om aan te moedigen dat de puppy aan verschillende omgevingen en mensen wordt blootgesteld. Zorg voor positieve beloningen om gewenst gedrag te versterken.

Hoe kan ik de gezondheid van mijn puppy optimaliseren gedurende deze periode?

Regelmatige bezoeken aan de dierenarts zijn essentieel. Zorg ervoor dat je puppy alle benodigde vaccinaties krijgt en ontwormd wordt. Houd zijn gebit schoon door regelmatig te poetsen en geef hem voldoende lichaamsbeweging voor een gezond gewicht en spierontwikkeling.

Wat zijn normale gedragsveranderingen die ik kan verwachten tijdens de puberteit?

Tijdens de puberteit kunnen puppies onafhankelijker worden en uitdagingen stellen aan gezag. Verwacht mogelijk tijdelijke gedragsveranderingen zoals testen van grenzen en verhoogde nieuwsgierigheid. Consistente training en geduld zijn belangrijk om door deze fase te komen.

Hoe kan ik mijn puppy bezig houden en mentaal stimuleren?

Bied een verscheidenheid aan speelgoed en puzzels aan om de mentale stimulatie van je puppy te bevorderen. Verander regelmatig de speeltjes om verveling te voorkomen. Daarnaast kun je deelnemen aan hondensporten, zoals gehoorzaamheidstraining of behendigheid, om de fysieke en mentale activiteit van je puppy te vergroten.

Klik om te stemmen!

[Totaal: 14 Gemiddeld: 4.4]

Puppy Ontwikkeling: Van Week 10 Tot 2 Jaar (1)

Daan

Daan lanceerde DeHondenwereld.nl, waar praktische inzichten over honden gedeeld worden. Samen met Kyra bieden we nuttige tips voor hondenouders, van opvoeding tot productkeuzes. Of je nu nieuw bent in deze wereld of ervaren, ontdek eenvoudige adviezen en verken de hondenwereld samen met ons! 🐾

Puppy Ontwikkeling: Van Week 10 Tot 2 Jaar (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6356

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.